U bent hier

Actueel

Platform31 en Expertisecentrum Flexwonen organiseren in samenwerking met het ministerie van BZK de conferentie Doe de flex! - Flexibele woonvormen in Nederland. Tijdens deze conferentie komen voor- en nadelen van de flexibilsering van de woningmarkt aan bod.

Op 6 december a.s. organiseren de directies Woningmarkt en Constitutionele zaken en Wetgeving van het ministerie van BZK een conferentie over het huurrecht, onder de titel ‘Balans in het huurrecht’. De conferentie vindt plaats in de Amaliazaal van het ministerie van BZK.

De vraag naar vrije sector huurwoningen stijgt. Een goed functionerende vrije huursector is van belang om huishoudens te bedienen die behoefte hebben aan flexibiliteit, geen woning willen of kunnen kopen of geen toegang hebben tot de sociale huursector.

Platform31 en Aedes hebben VBTM Advocaten de opdracht gegeven om een zestal modelcontracten voor tijdelijke verhuur te ontwikkelen.

De Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 is gewijzigd. Hiermee is duidelijk geworden voor welke doelgroepen corporaties een tijdelijk huurcontract voor bepaalde tijd van maximaal twee jaar voor zelfstandige DAEB-huurwoningen mogen afsluiten.

Met deze circulaire (pdf) informeert Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) over aanpassingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Per 1 juli 2016 betreft dit aanpassing van een aantal rekenregels.

Pagina's