U bent hier

Ontwikkeling middensegment woningmarkt

De vraag naar middenhuurwoningen blijft de komende jaren groeien. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een betaalbare huurwoning. De ontwikkeling van het middensegment blijft echter achter bij deze toenemende vraag. Het is daarom belangrijk om er samen voor te zorgen dat mensen een betaalbare huurwoning kunnen krijgen. Nu en in de toekomst. Zie ook de longread over het middensegment.

De opgave om te zorgen voor  voldoende betaalbare middenhuurwoningen kan het beste lokaal worden ingevuld, omdat lokale partijen het meeste inzicht hebben in de precieze behoefte.

De Samenwerkingstafel middenhuur onder voorzitterschap van Rob van Gijzel helpt lokale partijen meer middenhuurwoningen te realiseren. De Samenwerkingstafel bestaat uit een landelijke tafel en lokale tafels. Met de partijen aan de lokale Samenwerkingstafels worden afspraken gemaakt over het realiseren van meer middenhuurwoningen. Dit gebeurt aan de hand van een concrete casus van de gemeente. Aan de landelijke Samenwerkingstafel wordt gezocht naar  handvatten in de vorm van roadmaps voor de hindernissen die op lokaal niveau zijn gevonden.

Dit kabinet heeft daarnaast de afgelopen periode verschillende maatregelen genomen die lokale partijen ondersteunen en stimuleren om woningen in het middensegment te realiseren en te behouden.

Heeft u vragen over de ontwikkeling van het middensegment? Zie dan ook de veelgestelde vragen.

Middenhuur in Nederland

Het middenhuursegment is essentieel voor huishoudens met een middeninkomen en het functioneren van de woningmarkt. De komende jaren is het belangrijk om nieuwe manieren te vinden om te voldoen aan de toenemende vraag naar woningen in het middenhuursegment.

Samenwerkingstafel middenhuur

Meerdere gemeenten hebben behoefte aan middenhuurwoningen, maar vaak verschillen de redenen waarom het middenhuursegment op lokaal niveau niet van de grond komt. Elke gemeente pakt de realisatie van meer middenhuurwoningen anders aan. De Samenwerkingstafel middenhuur, onder leiding van Rob van Gijzel, kan gemeenten hierbij helpen.

Bouwen, bestemmen en behouden van middenhuurwoningen

Uit de lokale samenwerkingstafels is een aantal algemeen voorkomende hindernissen naar voren gekomen die op meer plekken leiden tot vertraging of zelfs afzien van de realisatie van middenhuur. Op basis van de lokale ervaring zijn handvatten beschikbaar om hiermee om te gaan. Deze handvatten vormen samen de roadmap naar het bouwen, bestemmen en behouden van middenhuur.

Aangepaste wet- en regelgeving voor middenhuur

Naast de Samenwerkingstafels heeft dit kabinet verschillende maatregelen genomen die lokale partijen ondersteunen en stimuleren om woningen in het middensegment te realiseren en behouden.