Aangepaste wet- en regelgeving voor middenhuur

Naast de Samenwerkingstafels heeft dit kabinet verschillende maatregelen genomen die lokale partijen ondersteunen en stimuleren om woningen in het middensegment te realiseren en behouden.

Besluit ruimtelijke ordening

Het is mogelijk om binnen de bestemming wonen percentages van het plangebied vast te stellen voor specifieke woningbouwcategorieën. Middenhuurwoningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens komen op dit moment, net als koopwoningen, in het deel van het bestemmingsplan waaraan geen verdere eisen kunnen worden gesteld. Met de (voorgenomen) wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening kan de gemeente de categorie geliberaliseerde woning voor middenhuur aanwijzen in het bestemmingsplan. De geplande inwerkingtreding hiervan is 1 juli 2017.

Verkoopregels

Per 1 april 2017 kunnen corporaties hun duurdere woningen gemakkelijker verkopen aan beleggers voor het middenhuursegment.

WWS

Per 1 oktober 2016 wordt voor de regio’s het Amsterdam en Utrecht het woningwaarderingsstelsel (‘puntensysteem’) gewijzigd. Anders dan nu het geval is, kunnen nieuwe studio’s en kleine appartementen gemakkelijker in de vrije sector worden verhuurd.