Middenhuur in Nederland

Het middenhuursegment is essentieel voor huishoudens met een middeninkomen en het functioneren van de woningmarkt. De komende jaren is het belangrijk om nieuwe manieren te vinden om te voldoen aan de toenemende vraag naar woningen in het middenhuursegment.

Om genoeg betaalbare middenhuurwoningen op korte termijn te realiseren, moeten betrokken partijen gezamenlijk naar oplossingen zoeken.

 

Doelgroep

De vraag naar woningen in het middenhuursegment stijgt. De komende jaren is het van belang om nieuwe manieren te vinden om aan de stijgende vraag naar woningen in het middenhuursegment te voldoen.

Woningvoorraad en spreiding

Tot 2024 is er behoefte aan ongeveer 75.000 nieuwe middenhuurwoningen (met een bandbreedte tussen de 60.000 en 200.000 woningen). Deze aanname is gemaakt op basis van het aantal huishoudens dat gaat verhuizen, of van plan is te verhuizen, en is aangewezen op een middenhuurwoning. Dit is 16% meer ten opzichte van de huidige voorraad (469.000 middenhuurwoningen).