Samenwerkingstafel middenhuur

Veel gemeenten hebben behoefte aan middenhuurwoningen, maar vaak verschillen de redenen waarom het middenhuursegment op lokaal niveau niet van de grond komt. Elke gemeente pakt de realisatie van meer middenhuurwoningen anders aan. De Samenwerkingstafel middenhuur, onder leiding van Rob van Gijzel, heeft gemeenten hier in 2017 bij geholpen.

Met de samenwerkingstafels is verkend waar middenhuurwoningen kunnen worden gerealiseerd, welke partijen daarvoor nodig zijn en welke knelpunten moeten worden opgelost om het doel te realiseren: samen zorgen zij ervoor dat het aantal middenhuurwoningen op lokaal niveau toeneemt.

Lokale samenwerkingstafels

Binnen de lokale Samenwerkingstafel staat een concrete casus centraal die tot een goed einde kan worden gebracht. Dit kan een deal zijn tussen gemeente, belegger en corporatie, maar ook hulp bij het vergemakkelijken van procedures of het vinden van de juiste partners. De lokale Samenwerkingstafel is geslaagd als er daadwerkelijk nieuwe middenhuurwoningen kunnen ontstaan door het gezamenlijke gesprek.

Landelijke samenwerkingstafel

Hoewel de afspraken op lokaal niveau worden gemaakt, is nationale steun heel belangrijk. Daarnaast is het essentieel dat kennis en inzichten worden gedeeld en het thema middenhuursegment op de agenda blijft staan. Daarvoor is een landelijke Samenwerkingstafel opgezet, met landelijke vertegenwoordigers van gemeenten, investeerders, corporaties, bouwers en makelaars.

Aanbevelingen en officiële documenten

Gedurende het hele jaar vinden Samenwerkingstafels plaats in gemeenten. De focus ligt op gemeenten met een krappe woningmarkt en behoefte aan een groter middenhuursegment.