U bent hier

Conferentie ‘Balans in het huurrecht’ op 6 december

Doel van de conferentie is de stand van zaken in het huurrecht te verkennen na de fundamentele wijzigingen die zijn aangebracht door de recente wetgeving inzake tijdelijke huurcontracten, uitbreiding van het ‘dringend eigen gebruik’ en de mogelijkheden tot inkomensafhankelijke huurverhogingen.

Verkenning

Het gaat erom te verkennen hoe de balans in rechten en verplichtingen tussen huurder en verhuurder er nu uitziet en wat eventuele beleidsopties zijn voor de toekomst. Er is contractsvrijheid, maar het huurcontract is aan tal van eisen onderworpen die vooral de huurder moeten beschermen. In een krappe woningmarkt zijn alternatieven immers beperkt en is zijn positie kwetsbaar. Maar bescherming van zittende huurders kan ook belemmeringen opleveren voor nieuwe huurders en tijdelijke huurcontracten en uitbreiding van de opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ vormen instrumenten om ook een betere balans te bereiken tussen de rechten van zittende en nieuwe huurders.

Uitgebreide doelgroep

Het geheel van rechten en verplichtingen van huurders en verhuurders is daarbij aan de orde, de aard en de noodzaak van bestaande beschermende regels wordt onderzocht en de vraag wordt gesteld of en hoe deze moeten worden aangevuld dan wel beperkt. De doelgroep bestaat uit juridische professionals en anderen die in de praktijk met het nieuwe huurrecht moeten werken, werkzaam in belangenorganisaties, huurders, verhuurders, advocatuur en rechterlijke macht.

Programma

Sprekers zijn: Prof. Mr. A. Jongbloed, over het huurrecht, Mr. H. Hielkema (advocaat) over het huurprijzenrecht en Mr. F. Van der Hoek (rechter) over geschillenbeslechting. Elke inleiding wordt gevolgd door een korte reactie van een coreferent en de mogelijkheid tot vragen stellen uit de zaal.

Na de drie sprekers volgt een paneldiscussie met de zaal aan de hand van enkele stellingen.

De conferentie begint om 13.30 uur in de Amaliazaal van het ministerie van BZK, Turfmarkt 147 Den Haag. De minister voor Wonen en Rijksdienst, drs. S.A. Blok, zal de conferentie omstreeks 17.00 uur afsluiten, waarna de gedachtewisseling bij de borrel kan worden voortgezet.

Aanmelden

U kunt zich uiterlijk 22 november a.s. voor deelname aanmelden bij secretariaatWR@minbzk.nl.  Gaarne daarbij aangeven dat het ‘deelname aan de conferentie’ betreft. U ontvangt na die datum een bevestiging van uw deelname.

Wees er snel bij; het aantal plaatsen is beperkt!