U bent hier

Taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders neemt af

In de tweede helft van 2017 moeten 10.000 vergunninghouders worden gehuisvest. Dat is minder dan de eerste helft van dit jaar, waarin een woning nodig was voor 13.000 vergunninghouders. Dit schrijft minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer.

Dat er minder woningen voor vergunninghouders nodig zijn in de tweede helft van dit jaar, komt onder meer omdat de IND in de eerste helft van dit jaar minder vergunningen heeft afgegeven dan verwacht. Dit is onder meer het gevolg van het feit dat er minder asielzoekers naar Nederland zijn gekomen en er minder kansrijke asielverzoeken zijn gehonoreerd. Hierdoor is er minder behoefte aan huisvesting.

In de eerste helft van 2018 voorziet de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dat 6.000 vergunninghouders moeten worden gehuisvest. Deze prognose is echter niet geheel zeker, zodat de staatssecretaris voor 1 oktober 2017 definitief bekendmaakt hoeveel woningen nodig zijn voor vergunninghouders.

Brief Taakstelling huisvesting vergunninghouders

Bijlage A: circulaire 2e helft 2017 Taakstelling

Bijlage B: contactpersonen 2e halfjaar 2017