U bent hier

Praktijk

Hoe werkt huurbeleid in de praktijk? Op deze pagina vindt u verhalen van mensen die vertellen hoe het bij hen in elkaar zit. Wat zijn de goede onderdelen en wat is voor verbetering vatbaar?

Hoe je als huurdersvereniging het maximale haalt uit de prestatieafspraken met de gemeente en corporatie? Meteen zeggen dat je niet alleen wilt meedenken, maar vooral ook mee wilt doen. Zeker als het gaat om het opvangen van kwetsbare mensen. Dat is de ervaring van Laurens Meerten, bestuurslid van de Huurdersvereniging ‘Ons Belang’ in Lelystad.

In Den Haag zijn 58 woongebouwen aangepast met collectieve Wmo-voorzieningen. Opgehoogde galerijen, automatische deuropeners en brandveilige parkeerplaatsen voor scootmobielen helpen ouderen langer zelfstandig thuis te wonen. Dit is het resultaat van unieke samenwerking tussen de gemeente Den Haag en drie corporaties.

Wynand Wynand Verhoef Acquisiteur Onroerend Goed MN
Pensioenuitvoerder MN koopt vooral nieuwbouw aan voor de sociale- en vrije huursector. Die woningen worden verhuurd en het rendement is voor de deelnemers in de pensioenfondsen. ‘Als institutionele belegger richten wij ons met een lange termijnhorizon vooral op het betaalbare middensegment’, vertelt Wynand Verhoef,
Acquisiteur Onroerend Goed bij MN.

Ook in het middelgrote Hoorn groeit de behoefte aan huurwoningen voor het middensegment. Vlak voor de zomer vond de eerste samenwerkingstafel plaats. Gemeente, woningcorporatie Intermaris en investeerder Amvest besloten daar gezamenlijk te kijken hoe deze ‘imperfectie in de woningmarkt’ kan worden opgelost. Wethouder Theo van Eijk: ‘Na de zomer moet duidelijk zijn of het kan, waar het kan, hoeveel woningen we kunnen realiseren, en wie wat gaat doen.’  

Er zijn meer betaalbare huurwoningen voor doorstromers nodig. Oplossingen hiervoor liggen op lokaal niveau. Daarvoor zijn alle relevante spelers rond de bouw, investeringen en huisvesting nodig. Rob van Gijzel neemt, in gemeenten waar er behoefte is aan middenhuursegment, samen met de wethouder het initiatief voor de lokale samenwerkingstafels. Een stand van zaken.

Starter Juliette Willemse (24) zocht samen met haar vriend naar een betaalbare middenhuurwoning in Amsterdam. ‘Maar daarvan worden niet zoveel gebouwd, vertelt ze over haar zoektocht. ‘Bovendien wilde ik graag nieuwbouw, zodat we er meteen konden intrekken. Er is veel vraag naar, maar slechts weinig aanbod van.’ Het duurde dan ook een jaar voordat ze een geschikte plek vond.

Sinds 2014 is investment manager Patrizia actief op de Nederlandse woningmarkt. De van oorsprong Duitse investeerder nam de portefeuille van woningcorporatie Vestia over. Peter Helfrich, Managing Director van de Nederlandse tak van Patrizia, gaat in op de keuze voor de Nederlandse woningmarkt.

De gemeente Lelystad ligt strategisch gunstig tussen de Metropool Regio Amsterdam en het IJssel Delta gebied rond Zwolle. Dit biedt kansen om een belangrijke (inter)nationale schakel te worden op industrieel en logistiek gebied. De ligging in en bereikbaarheid van deze grote arbeidsmarkt maakt Lelystad aantrekkelijk om er te werken en te wonen. Maar het aantal potentieel geïnteresseerde huurders voor het middenhuursegment is te klein om grote investeerders te trekken, vertelt wethouder Jop Fackeldey.

De huurprijzen in Amsterdam behoren tot de hoogste van Nederland. Uit het meest recente onderzoek van de gemeente Amsterdam (WiA 2015) blijkt dat maar liefst 57 procent van de Amsterdamse woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat. Koopwoningen in Amsterdam zijn zo gewild dat men er veel meer voor betaalt dan elders in ons land. Het gebrek aan middenhuurwoningen leidt tot hoge vrijesector-huurprijzen. Particulieren die hun koopwoning verhuren, vragen bijvoorbeeld een hoge huur om hun hypotheeklasten te kunnen dekken.

Piet van der Zanden

Per 1 oktober 2016 is de regelgeving veranderd met betrekking tot Woningwaardering. Deze wijzigingen vergden aanpassingen van het Besluit huurprijzen woonruimte (Bhw). Huurrecht-expert Piet van der Sanden legt theorie en praktijk van deze wijzigingen naast elkaar.

Pagina's