U bent hier

Bibliotheek

Kamerbrief kader voor gemeentelijk standplaatsenbeleid

Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid

Beslisboom WWS 2018

De WOZ-waarde en de gevolgen voor de punten per 1 juli 2018

Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woonruimten 2018 (pdf 43kB)

Achtergrondinformatie Nationale Woonagenda

Brief Tweede Kamer Nationale Woonagenda

IVBN - factsheet middenhuur 2018

Huurprijsbeleid 2018

Eindrapportage 'Samen bouwen aan middenhuur'

Indexeren en beleid

Factsheet middenhuur en institutionele woningbeleggers

Infographic: Hoe start je een samenwerkingstafel

Ervaringen met een jaar samenwerkingstafel

Gemeentelijk instrumentarium middenhuur

Rapport Staat van de Woningmarkt 2017

Aanbiedingsbrief Staat van de Woningmarkt 2017

Informatieblad voor particuliere verhuurders

Tussenrapportage samenwerkingstafel middenhuur

(JANUARI – JUNI 2017)

Verhuurprijs bij wederverhuur

Overzicht gemeenten 29-05-2017

NVM: Inventarisatie van de vraagzijde middeninkomens

IVBN: Informatie over huurprijsontwikkelingen

Cijfers over jaarlijkse huurprijsontwikkelingen binnen het woningbezit van IVBN-leden en informatie over houdperioden.

Expertteams om bouwprojecten te versnellen

Er zijn verschillende expertteams die onderzoeken in welke concrete gevallen de procedures rondom bouwprojecten en transformatie kunnen worden versneld. Daarnaast is er een Juridische Expertpool Planschade. Deze expertteams zijn in te roepen door de betrokken partijen; zij worden geholpen met het handig toepassen van de regels zodat projecten daadwerkelijk tot stand komen.  
 

Convenant samenwerkingstafel middenhuur

Het doel van de samenwerkingstafel is om het aanbod van woningen in het middenhuursegment te vergroten en meer in overeenstemming te brengen met de vraag. Gedurende het jaar zullen in verschillende gemeenten lokale samenwerkingstafels georganiseerd worden. De verantwoordelijkheid voor het uitbreiden van het aantal woningen in het middenhuursegment ligt namelijk op lokaal niveau.

Bijlage B contactpersonen 2e halfjaar 2017

Bijlage A circulaire 2e helft 2017_TAAKSTELLING

Brief Taakstelling huisvesting vergunninghouders

Schrappen automatische voorrang statushouders

Beleidsregel-beheer-derden

Wijziging Huisvestingswet

Evaluatie verkoopregels corporatiewoningen

Beslisboom WWS

Besluit wijziging Bhw

Kamerbrief ontwikkeling middensegment

Wet inzake energieprestatievergoeding

Besluit inwerkingtreding wet energieprestatievergoeding

Besluit energieprestatievergoeding

Regeling 1 september 2016 nadere regels inzake de energieprestatievergoeding

wijziging Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Handleiding huurcommissie woningwaarderingsstelsel onzelfstandige woningen

Handleiding huurcommissie woningwaarderingsstelsel zelfstandige woningen

Wet doorstroming

Wet Doorstroming Huurmarkt 2015

Wet dubbele bemiddelingskosten

Tegengaan dubbele bemiddelingskosten