U bent hier

‘Een lokaal platform is onmisbaar’

Sinds 2014 is investment manager Patrizia actief op de Nederlandse woningmarkt. De van oorsprong Duitse investeerder nam de portefeuille van woningcorporatie Vestia over. Peter Helfrich, Managing Director van de Nederlandse tak van Patrizia, gaat in op de keuze voor de Nederlandse woningmarkt.

Patrizia is beursgenoteerd in Duitsland en investeert sinds 2011 ook in andere Europese markten. ‘We zijn begonnen met investeren in onder meer Frankrijk en Engeland. In 2014 kwam daar Nederland bij’, vertelt Helfrich. De keuze voor de Nederlandse markt was een logische stap voor Patrizia. ‘De Nederlandse markt is voor ons in veel opzichten interessant. Bovenal is het een volwassen vastgoedmarkt. Daarnaast ligt het vlakbij Duitsland en zijn er veel raakvlakken tussen de landen. Met het overnemen van de portefeuille van Vestia konden we bovendien direct flinke stappen zetten.’

Lokaal platform

Een lokaal platform bij buitenlandse investeringen is voor Patrizia onmisbaar, geeft Helfrich aan. ‘Onze stelregel is dat je alleen goed kunt investeren in de buitenlandse vastgoedmarkt als je een lokaal platform hebt. Dat houdt dus in dat je lokale mensen in dienst hebt die de markt kennen en weten hoe de netwerken in elkaar steken. Voordat Patrizia de eerste aankopen deed, diende er daarom eerst een lokale organisatie opgezet te worden. Zo zijn wij medio 2014 begonnen. Inmiddels zijn we met twintig medewerkers.’

Brede woningfocus

De Duitse investment manager zoekt vooral rendement op de langere termijn en richt zich wat de woningmarkt betreft vooral op het middenhuursegment. Tevens bestaat de portefeuille voor een groot deel uit sociale huurwoningen. Maar niet alleen de woningmarkt in Nederland is interessant. ‘De woningmarkt blijft voor ons een belangrijke, langjarige business, maar we investeren ook in andere sectoren, zoals A1-winkels en wijk- en buurtcentra primair voor dagelijkse goederen. Daarnaast focussen we ons onder andere op kantoorpanden in de grotere Nederlandse steden. In totaal hebben we tot nu toe voor 1,2 miljard euro geïnvesteerd in de Nederlandse vastgoedmarkt, waarvan voor ongeveer 65% in woningen. Onze zoekfocus voor woningen is vrij breed, ‘Randstad plus’, de Brabantse stedenrij en grote steden in de provincie met gezonde demografische en economische vooruitzichten.’

Nieuwbouw

Die zoekfocus heeft er inmiddels toe geleid dat Patrizia projecten is gestart in Den Haag en Tilburg. Opvallend genoeg betreft het hier geen bestaande woningen, maar nieuwbouw. ‘Dat is eigenlijk uit nood geboren’, aldus Helfrich. ‘Het liefst hebben we morgen woningen. Helaas dreigde er nauwelijks meer bestaande woningen te worden verkocht, en wij zijn nu eenmaal een belegger. Vandaar dat we ons nu ook richting de nieuwbouw bewegen.’

Die nieuwe werkwijze bevalt, maar heeft ook een keerzijde. ‘We zijn gewend snel woningen gereed te hebben. Bij nieuwbouw kost dat wat meer tijd, onder meer omdat je met verschillende partijen te maken hebt. Bovendien komen er allerlei procedures bij kijken. Er gaat wel 4 à 5 jaar overheen voordat woningen klaar zijn voor verhuur of verkoop. We hebben echter niks te klagen.’

‘De samenwerking met gemeenten is prima. Toen we de portefeuille van Vestia overnamen, bezochten we verschillende wethouders om ons als lokale partij voor te stellen. Dankzij die kennismaking weet de gemeente wie we zijn, waardoor het eenvoudiger is om zaken te doen. We hebben dan ook weinig te klagen over de welwillendheid van de gemeenten.’

Verduurzaming

Patrizia is rendementsgedreven. Juist dat zorgt ervoor dat verduurzaming van belang is, geeft Helfrich aan. ‘Als wij onze woningen niet verduurzamen, krijgen we onze investering niet terug. Vanuit de markt is de vraag naar verduurzaming hoog. Wij willen dan ook woningen creëren die perfect voldoen aan de eisen van deze tijd. Het mes snijdt aan twee kanten. Een verbeterd energielabel is interessant voor bewoners en heeft voor ons een positief effect op de verkoopbaarheid. Als we dit niet zouden doen, zijn onze woningen op termijn niet meer te verhuren of verkopen.’

Interessante markt

Helfrich denkt dat investeren in de Nederlandse woningmarkt ook voor andere buitenlandse investeerders interessant kan zijn. ‘Een vastgoedmarkt is interessant om duurzaam in te investeren als er sprake is van economische en politieke stabiliteit met een transparante en liquide vastgoedmarkt. Nederland staat wat transparantie betreft in de top-10 van de wereld. Transparantie heeft onder meer te maken met transactieprocessen, het juridisch en bestuurlijk kader, of er voldoende langjarig betrouwbare data beschikbaar is en of er consistent wordt gemeten. Buitenlandse partijen kunnen in Nederland daarmee op de lange termijn een net en duurzaam rendement behalen, en hopelijk blijft dat zo.’

Dit artikel is eerder gepubliceerd in de Longread middensegment woningmarktbeleid