Lokale samenwerkingstafels

Met de Samenwerkingstafel middenhuur zijn we in 2017 naar veertien steden met een gespannen woningmarkt gegaan, om te zorgen dat de vraag naar middenhuur beter wordt beantwoord.

De lokale tafels hebben plaatsgevonden in gemeenten waar de problematiek het grootst is en de wethouder het initiatief heeft genomen. Aan deze tafels is een concrete casus of vraag van de gemeente behandeld, waardoor snel meer middenhuur kan worden toegevoegd. Bij lokale tafels kunnen ook andere overwegingen vanuit de gemeente meespelen, bijvoorbeeld dat gemeente wil inzetten op gemengde wijken en het tegengaan van segregatie. De gemeente kan om die reden meer middenhuur wensen in specifieke wijken.

Met de lokale samenwerkingstafels zijn partijen bij elkaar gebracht en afspraken gemaakt over de realisatie van middenhuur, nu en in de toekomst. De casus varieert per gemeente; er is daardoor niet één pasklare oplossing. Samen met de wethouder worden relevante partijen aan de lokale tafel uitgenodigd om de opties te bespreken.

Bij de twaalf lokale samenwerkingstafels die zijn gestart, is een open gesprek gevoerd. Partijen hebben aan de hand van een concrete casus verkend wat zij zelf kunnen doen en wat ze nodig hebben van de ander om middenhuur neer te kunnen zetten. Aan de lokale tafels zijn mooie resultaten bereikt. Zo zijn de eerste tenders inmiddels gestart, hebben gemeenten investeerders gevonden die voor langere periode middenhuur willen realiseren en zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van wijken. Ook zijn partijen zo enthousiast over deze werkwijze dat de samenwerkingstafels structureel worden en vaak verbreed over de hele woningmarkt. Zo kunnen partijen gezamenlijk oplossingen blijven vinden voor belangrijke vraagstukken op de woningmarkt.

Klik hier voor een overzicht van de ervaringen en resultaten na één jaar Samenwerkingstafel.[KS1] 

Vanaf maart 2018 kunnen gemeenten via RVO ondersteuning krijgen bij lokale samenwerkingstafels middenhuur. Indien u hierin geïnteresseerd bent, kunt u dat doorgeven via samenwerkingstafel@minbzk.nl.