U bent hier

Vergunninghouders

Het kabinet en de decentrale overheden hebben afspraken gemaakt om de huisvesting van vergunninghouders waar Nederland mee te maken heeft, samen op te lossen. Er moet worden gezorgd voor voldoende passende woningen, maar tegelijk is er zorg over de druk op de sociale huurwoningvoorraad. De meest actuele zaken met betrekking tot dit onderwerp vindt u hier.

Huisvestingswet gewijzigd i.v.m. schrappen voorrangsregeling

De Eerste Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd met het voorstel van minister Blok (Wonen) om bij de toewijzing van huurwoningen de automatische voorrang van statushouders te schrappen. Deze wijziging gaat waarschijnlijk in per 1 juli 2017.

Tijdelijke subsidieregeling vergunninghouders

In het najaar van 2015 werd Nederland geconfronteerd met een grote toename in de instroom van asielzoekers. Deze situatie stelde het Rijk en de gemeenten voor een grote uitdaging en gezamenlijk zijn diverse afspraken gemaakt en maatregelen ingevoerd om de verhoogde asielinstroom het hoofd te bieden. Een van de maatregelen betreft een subsidieregeling voor de huisvesting van vergunninghouders. Zie ook de website van de RVO

Diensten

Door middel van een beleidsregel is het tijdelijk mogelijk dat woningcorporaties diensten leveren aan bewoners van gebouwen die bestemd zijn voor vergunninghouders. Onder deze diensten vallen het bijhouden van de administratie, het schoonmaken van collectieve ruimten en huismeesterwerkzaamheden. De diensten mogen worden geleverd vanuit de DAEB-tak.