U bent hier

​Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019

Deze MG-circulaire (2018-01) betreft het huurprijsbeleid per 1 januari 2018 en per 1 juli 2018.

Huurprijsbeleid per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 wijzigen de maximale huursomstijging inclusief harmonisatie voor woningcorporaties en de inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. De liberalisatiegrens per 1 januari 2018 blijft gehandhaafd op het prijsniveau van 2017.

Huurprijsbeleid per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 wijzigen de maximale huurverhogingspercentages, inclusief de hogere huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 41.056. Bovendien worden de WOZ-component in het woningwaarderingssstelsel, de maximale energieprestatievergoedingen en de maximale huurprijsgrenzen geïndexeerd.
In de circulaire wordt tevens het proces van de inkomensafhankelijke huurverhoging beschreven.

Bijlagen

In dit document (PDF, 429 kb) vindt u de liberalisatiegrenzen vanaf 1989, de maximale energieprestatievergoedingen per 1 juli 2018, de tabellen met maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2018 en een stroomschema “Wanneer huishoudverklaringen vernietigen?” opgenomen.