U bent hier

Longread: goede huisvesting voor mensen die hulp nodig hebben

In de nieuwe longread van het ministerie van BZK staat het thema wonen en zorg centraal.

Zes artikelen laten zien hoe gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties, investeerders en particuliere initiatiefnemers samenwerken om ervoor te zorgen dat ouderen langer thuis kunnen wonen. Hoe mensen uit begeleid wonen en de maatschappelijke opvang goede huisvesting en passende ondersteuning krijgen. En hoe huurdersverenigingen daarop invloed kunnen uitoefenen. Lees hoe:

- de gemeente Den Haag en corporaties collectieve aanpassingen realiseren in de woning;
- huurdersvereniging 'Ons Belang' uit Lelystad het maximale haalt uit prestatieafspraken;
- gemeenten, corporaties, Leger des Heils, Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland in 8 regio's samenwerken om mensen sneller uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen;
- de gemeente Utrecht werkt aan de beste begeleiding en de beste passende huisvesting voor kwetsbare mensen uit de maatschappelijke opvang en begeleid wonen; 
- mensen uit de maatschappelijke opvang en begeleid wonen, statushouders en reguliere huurders samenleven in Utrechtse wooncomplexen;
- senioren hun hele leven lang kunnen blijven wonen in serviceflat Hof van Sliedrecht.