U bent hier

Praktijk

Hoe werkt huurbeleid in de praktijk? Op deze pagina vindt u verhalen van mensen die vertellen hoe het bij hen in elkaar zit. Wat zijn de goede onderdelen en wat is voor verbetering vatbaar?

Het is een wens van veel ouderen. Zelfstandig wonen met alle faciliteiten in huis, zodat ze niet hoeven te verhuizen als het niet meer gaat. In de serviceflat Hof van Sliedrecht kunnen senioren hun hele leven lang blijven wonen.

Eigenaar van Hof van Sliedrecht is de Stichting Residenties Drechtstreek. De appartementen vallen onder de particuliere huursector.

De beste begeleiding en de beste passende huisvesting voor kwetsbare mensen uit de maatschappelijke opvang en begeleid wonen. In hun eigen buurt. Hoe organiseer je dat? De gemeente Utrecht heeft goede ervaringen opgedaan met verschillende wooninitiatieven. De stad trekt samen op met de zestien regiogemeenten. De leidende principes zijn onlangs via de regiovisie aan de gemeenteraden voorgelegd. Wethouder Kees Diepeveen en beleidsadviseur Willem Smid vertellen wat dat betekent.

Kay Neven

In Utrecht leven mensen uit de maatschappelijke opvang en begeleid wonen, statushouders en reguliere huurders samen in wooncomplexen. Deze bijzondere woonvormen zijn het resultaat van een samenwerking tussen de corporaties en Stichting De Tussenvoorziening, een organisatie voor maatschappelijke opvang. Iedereen mag er wonen, op voorwaarde dat elke huurder een bijdrage levert aan een prettige leefomgeving. Dat gaat prima, maar niet vanzelf. Kay Neven, manager Wonen en Begeleiding van De Tussenvoorziening, vertelt wat daarvoor nodig is.

In acht regio's werken gemeenten, corporaties, Leger des Heils, Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland samen om mensen sneller uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen. Inzet: een woning waar ze zich prettig in voelen, met de juiste begeleiding. Het is voor het eerst dat dit op zo’n grote schaal en met zoveel partijen gebeurt.

Hoe je als huurdersvereniging het maximale haalt uit de prestatieafspraken met de gemeente en corporatie? Meteen zeggen dat je niet alleen wilt meedenken, maar vooral ook mee wilt doen. Zeker als het gaat om het opvangen van kwetsbare mensen. Dat is de ervaring van Laurens Meerten, bestuurslid van de Huurdersvereniging ‘Ons Belang’ in Lelystad.

In Den Haag zijn 58 woongebouwen aangepast met collectieve Wmo-voorzieningen. Opgehoogde galerijen, automatische deuropeners en brandveilige parkeerplaatsen voor scootmobielen helpen ouderen langer zelfstandig thuis te wonen. Dit is het resultaat van unieke samenwerking tussen de gemeente Den Haag en drie corporaties.

Wynand Wynand Verhoef Acquisiteur Onroerend Goed MN
Pensioenuitvoerder MN koopt vooral nieuwbouw aan voor de sociale- en vrije huursector. Die woningen worden verhuurd en het rendement is voor de deelnemers in de pensioenfondsen. ‘Als institutionele belegger richten wij ons met een lange termijnhorizon vooral op het betaalbare middensegment’, vertelt Wynand Verhoef,
Acquisiteur Onroerend Goed bij MN.

Ook in het middelgrote Hoorn groeit de behoefte aan huurwoningen voor het middensegment. Vlak voor de zomer vond de eerste samenwerkingstafel plaats. Gemeente, woningcorporatie Intermaris en investeerder Amvest besloten daar gezamenlijk te kijken hoe deze ‘imperfectie in de woningmarkt’ kan worden opgelost. Wethouder Theo van Eijk: ‘Na de zomer moet duidelijk zijn of het kan, waar het kan, hoeveel woningen we kunnen realiseren, en wie wat gaat doen.’  

Er zijn meer betaalbare huurwoningen voor doorstromers nodig. Oplossingen hiervoor liggen op lokaal niveau. Daarvoor zijn alle relevante spelers rond de bouw, investeringen en huisvesting nodig. Rob van Gijzel neemt, in gemeenten waar er behoefte is aan middenhuursegment, samen met de wethouder het initiatief voor de lokale samenwerkingstafels. Een stand van zaken.

Starter Juliette Willemse (24) zocht samen met haar vriend naar een betaalbare middenhuurwoning in Amsterdam. ‘Maar daarvan worden niet zoveel gebouwd, vertelt ze over haar zoektocht. ‘Bovendien wilde ik graag nieuwbouw, zodat we er meteen konden intrekken. Er is veel vraag naar, maar slechts weinig aanbod van.’ Het duurde dan ook een jaar voordat ze een geschikte plek vond.

Pagina's