U bent hier

Praktijk

Hoe werkt huurbeleid in de praktijk? Op deze pagina vindt u verhalen van mensen die vertellen hoe het bij hen in elkaar zit. Wat zijn de goede onderdelen en wat is voor verbetering vatbaar?

Sinds 2014 is investment manager Patrizia actief op de Nederlandse woningmarkt. De van oorsprong Duitse investeerder nam de portefeuille van woningcorporatie Vestia over. Peter Helfrich, Managing Director van de Nederlandse tak van Patrizia, gaat in op de keuze voor de Nederlandse woningmarkt.

De gemeente Lelystad ligt strategisch gunstig tussen de Metropool Regio Amsterdam en het IJssel Delta gebied rond Zwolle. Dit biedt kansen om een belangrijke (inter)nationale schakel te worden op industrieel en logistiek gebied. De ligging in en bereikbaarheid van deze grote arbeidsmarkt maakt Lelystad aantrekkelijk om er te werken en te wonen. Maar het aantal potentieel geïnteresseerde huurders voor het middenhuursegment is te klein om grote investeerders te trekken, vertelt wethouder Jop Fackeldey.

De huurprijzen in Amsterdam behoren tot de hoogste van Nederland. Uit het meest recente onderzoek van de gemeente Amsterdam (WiA 2015) blijkt dat maar liefst 57 procent van de Amsterdamse woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat. Koopwoningen in Amsterdam zijn zo gewild dat men er veel meer voor betaalt dan elders in ons land. Het gebrek aan middenhuurwoningen leidt tot hoge vrijesector-huurprijzen. Particulieren die hun koopwoning verhuren, vragen bijvoorbeeld een hoge huur om hun hypotheeklasten te kunnen dekken.

Piet van der Zanden

Per 1 oktober 2016 is de regelgeving veranderd met betrekking tot Woningwaardering. Deze wijzigingen vergden aanpassingen van het Besluit huurprijzen woonruimte (Bhw). Huurrecht-expert Piet van der Sanden legt theorie en praktijk van deze wijzigingen naast elkaar.

Annelies van der Nagel

Per 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt van kracht. De wet bepaalt onder meer dat er een jaarlijkse inkomenstoets komt en er meer ruimte is voor tijdelijke huurcontracten. Voor Platform31 was deze wet de aanleiding een leerkring te starten om te onderzoeken hoe tijdelijke contracten kunnen bijdragen aan een optimale inzet van de woningvoorraad en om verhuurders te helpen concreet met de nieuwe mogelijkheden aan de slag te gaan.

Kees Vlaanderen

Sinds 1 juli is de wet “Dubbele Bemiddelingskosten” in werking. Die komt er in het kort op neer dat er als er sprake is van tweezijdige bemiddeling geen (bemiddelings)kosten aan de particuliere huurder van de woonruimte in rekening mogen worden gebracht. De NVM vindt de nieuwe wet een verbetering. Toch heeft de NVM in de consultatieronde ook aangedrongen op aanvullende wetgeving. ‘We blijven dat doen om ook duidelijkheid over de ‘grijze gebieden’ te krijgen’, aldus senior beleidsadviseur Kees Vlaanderen.

Ronald de Konink en Melvin Pool

Sinds 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt deels van kracht gegaan. Het huurrecht kende tot nu toe alleen nog bepalingen voor ouderen, gehandicapten en studenten. Ronald de Konink (senior projectleider Strategie) en Melvin Pool (senior adviseur strategie) van Woonstad Rotterdam leggen uit wat de nieuwe wet voor hen in de praktijk betekent.

Pagina's