U bent hier

Veelgestelde vragen

Welke maximale huursomstijging geldt van 1 juli 2016 tot 1 januari 2017? Geldt deze maximale huursomstijging ook voor particuliere verhuurders?

De maximale huursomstijging voor 30 juni-1 juli 2016 is 1%. De maximale huursomstijging geldt alleen voor woningcorporaties.

Wat wordt bedoeld met middeninkomens?

Mensen die op zoek zijn naar een huurwoning in het middensegment, zijn:

  • Starters op de woningmarkt;
  • Huishoudens die niet (meer) in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar (nog) niet kunnen kopen vanwege de gestelde hypotheekeisen;
  • Mensen die graag flexibel willen blijven, bijvoorbeeld vanwege hun beroep of contract;
  • Kenniswerkers;
  • Ouderen die hun koopwoning willen verkopen om vermogen vrij te maken, maar door hun inkomen of vermogen niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning;
  • Huishoudens die nu nog in een corporatiewoning wonen, maar graag willen doorstromen naar een betere woning in de vrije sector. 

De komende jaren is het belangrijk om nieuwe manieren te vinden om aan de toenemende vraag naar woningen in het middenhuursegment te voldoen.

 

Wat is het verschil tussen het energielabel en de Energie-index?

Het energielabel is een inschatting op basis van gegevens als woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Misschien heeft u uw vloer laten isoleren of zonnepanelen laten installeren. Dit kunt u aangeven als u het voorlopige energielabel omzet in een definitief energielabel.

De Energie-Index is een meer exacte bepaling van de energieprestatie dan die van het energielabel.

De Energie-Index telt bovendien mee in de maximale huurprijs bij gereguleerde huurwoningen. Ook is de Energie-Index van belang bij subsidies:

Wat is het verschil tussen de lokale en landelijke Samenwerkingstafel?

De lokale Samenwerkingstafel middenhuur wordt georganiseerd op initiatief van de wethouder. De rol van de gemeenten is cruciaal, omdat zij verantwoordelijk zijn voor een toekomstbestendige leefomgeving. Bovendien hebben zij de woningbehoefte, welke sterk verschilt per gemeente, goed in beeld en beschikken zij vaak ook over de middelen om het proces in gang te zetten. Samen met de wethouder wordt vervolgens gezocht naar een concrete casus voor de lokale Samenwerkingstafel. Deze casus varieert per gemeente. Er is daardoor ook geen pasklare oplossing. Samen met de wethouder worden relevante partijen aan de lokale tafel uitgenodigd om te bespreken wat er nodig is om op korte termijn meer middenhuurwoningen toe te voegen. De oplossingen zijn verschillend, maar in alle gevallen worden er concrete afspraken gemaakt over het vervolg na de eerste tafel.

Hoewel concrete afspraken en stappen op lokaal niveau moeten worden gemaakt en gezet, is nationale steun heel belangrijk. De landelijke Samenwerkingstafel zorgt er verder voor dat kennis en inzichten worden gedeeld en dat het thema middenhuursegment op de agenda blijft staan bij alle partijen.  De leden van deze tafel zijn vertegenwoordigers van de VNG, Aedes, Woonbond, HPP, IVBN, Bouwend Nederland, NVM, Neprom en de rijksoverheid.

 

Wat is het middenhuursegment?

Het middenhuursegment bestaat uit woningen die beschikbaar en betaalbaar zijn voor middeninkomens. Het tekort aan woningen in het middensegment is voornamelijk urgent voor huishoudens met een middeninkomen, voor wie een huurprijs van meer dan € 1000 per maand niet wenselijk is. Woningen in het middensegment hebben daarmee een bovengrens aan de huur: niet alle woningen in de vrije sector behoren dus tot het middenhuursegment.

Wat is een periodieke inkomenstoets en hoe vaak mag ik die toepassen?

Dit is de voortzetting van de huidige inkomensafhankelijke huurverhoging en deze mag jaarlijks worden toegepast.

Wat is de Samenwerkingstafel middenhuur?

Er is in meerdere gemeenten behoefte aan middenhuurwoningen, maar vaak verschillen de redenen waarom het middenhuursegment niet van de grond komt. Daarom heeft elke gemeente een eigen aanpak om meer middenhuurwoningen te realiseren. De Samenwerkingstafel middenhuur, onder leiding van Rob van Gijzel, kan hierbij helpen.

Met de Samenwerkingstafels verkennen we waar middenhuurwoningen kunnen worden gerealiseerd, welke partijen daarvoor nodig zijn en welke knelpunten moeten worden opgelost om er samen te zorgen dat het aantal middenhuurwoningen op lokaal niveau kan worden vergroot.

 

Wat is de interesse van marktpartijen in middenhuurwoningen?

De interesse van buitenlandse investeerders verschilt op basis van het risicoprofiel van de investeerder en het gewenste rendement. De portefeuilles van Vestia (aangekocht door het Duitse PATRIZIA in 2014) en WIF (aangekocht door Britse Round Hill Capital in 2015) bestaan bijvoorbeeld uit woningen in heel Nederland. Eerder dit jaar maakte PATRIZIA afspraken met de gemeente Tilburg om jaarlijks 100 nieuwe huurwoningen in het middensegment te bouwen.

Wat doet de rijksoverheid om meer middenhuurwoningen te realiseren?

De opgave om te zorgen voor voldoende betaalbare middenhuurwoningen kan het beste lokaal worden ingevuld, omdat partijen op dit niveau het beste inzicht hebben in de behoefte naar deze huizen. Om genoeg betaalbare middenhuurwoningen op korte termijn te realiseren, moeten de betrokken partijen gezamenlijk naar oplossingen zoeken.

Om lokale partijen te ondersteunen meer middenhuurwoningen te realiseren, heeft het kabinet een Samenwerkingstafel ingesteld, onder voorzitterschap Rob van Gijzel. Met de lokale Samenwerkingstafels wordt verkend waar middenhuurhuizen kunnen worden gerealiseerd, welke partijen daarvoor nodig zijn en welke afspraken moeten worden gemaakt om het uiteindelijke doel te realiseren. 

Meer informatie over de Samenwerkingstafel is hier te vinden.

Daarnaast heeft dit kabinet in de afgelopen periode verschillende maatregelen genomen die lokale partijen ondersteunen en stimuleren om woningen in het middensegment te realiseren en te behouden.

Meer informatie over de aangepaste wet- en regelgeving voor middenhuur is hier te vinden.

 

Waarom is er een tekort aan middenhuurwoningen?

De ontwikkeling van het aanbod van middenhuurwoningen blijft op dit moment achter bij de snel stijgende behoefte. Afspraken voor nieuwbouw moeten op lokaal niveau worden gemaakt; gemeenten en investeerders kijken echter naar elkaar voor voldoende plancapaciteit, betaalbare grondprijzen en acceptabele rendementen. Dit vertraagt de realisatie van de benodigde middenhuurwoningen. Daarnaast ontbreekt vaak de kennis over hoe gemeenten woningen moeten bestemmen voor de doelgroep en hoe je huizen kunt behouden in het middensegment.

Pagina's