U bent hier

Kennisbank

Met de Wet Doorstroming Huurmarkt, die op 19 april door de Eerste Kamer is aangenomen worden de volgende 3 zaken geregeld:

Het puntensysteem bepaalt de maximale huurprijs van uw sociale huurwoning. Het puntensysteem geldt niet voor huurwoningen in de vrije sector. Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt...

Veel bemiddelaars van woonruimte brengen nog steeds onterecht bemiddelingskosten (contractkosten, marketingkosten, verhuurkosten, administratiekosten, commissiekosten, advieskosten, makelaarskosten, courtage, eenmalige kosten huurder, enz.) in rekening bij huurders. Met de wet Tegengaan dubbele bemiddelingskosten bij onzelfstandige woonruimte...

De vraag naar middenhuurwoningen blijft de komende jaren groeien. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een betaalbare huurwoning. Het is belangrijk om er samen voor te zorgen dat mensen een betaalbare huurwoning kunnen krijgen. Nu en in de toekomst. Zie ook de longread over het middensegment.

Het kabinet en de decentrale overheden hebben afspraken gemaakt om de huisvesting van vergunninghouders waar Nederland mee te maken heeft, samen op te lossen. Er moet worden gezorgd voor voldoende passende woningen, maar tegelijk is er zorg over de druk op de sociale huurwoningvoorraad. De meest actuele zaken met betrekking tot dit onderwerp vindt u hier.