U bent hier

Ontwikkeling middenhuursegment

Middenhuur is meer dan alleen het bouwen van extra woningen. Het gaat ook om kijken naar slimme oplossingen binnen de bestaande voorraad en zorgen dat de woningen in het middensegment blijven. Het evenwicht tussen de ruimte voor de markt om middenhuur te bouwen en de mogelijkheden van gemeenten om middenhuur te bestemmen en te behouden is essentieel.

Op lokaal en regionaal niveau kan het best worden gestuurd op omvang, samenstelling en kwaliteit van de woningvoorraad. In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft het Kabinet de wens uitgesproken om lokale partijen hierbij te ondersteunen.

De Samenwerkingstafel middenhuur, onder voorzitterschap van Rob van Gijzel, is in 2017 aan de slag gegaan om lokale partijen samen te brengen en zo te komen tot meer middenhuurwoningen. Met de partijen aan de lokale samenwerkingstafels zijn afspraken gemaakt over het realiseren van meer middenhuurwoningen. Aan de landelijke samenwerkingstafel is gezocht naar manieren om slim om te gaan met praktische hindernissen die op lokaal niveau zijn gevonden. Tot slot is een evenwichtig pakket aan aanbevelingen tot stand gekomen die moeten leiden tot meer middenhuur. 

Heeft u vragen over de ontwikkeling van het middensegment? Zie dan ook de veelgestelde vragen.

Middenhuur in Nederland

Het middenhuursegment is essentieel voor huishoudens met een middeninkomen en het functioneren van de woningmarkt. De komende jaren is het belangrijk om nieuwe manieren te vinden om te voldoen aan de toenemende vraag naar woningen in het middenhuursegment.

Samenwerkingstafel middenhuur

Meerdere gemeenten hebben behoefte aan middenhuurwoningen, maar vaak verschillen de redenen waarom het middenhuursegment op lokaal niveau niet van de grond komt. Elke gemeente pakt de realisatie van meer middenhuurwoningen anders aan. De Samenwerkingstafel middenhuur, onder leiding van Rob van Gijzel, kan gemeenten hierbij helpen.

Bouwen, bestemmen en behouden van middenhuurwoningen

Uit de lokale samenwerkingstafels is een aantal algemeen voorkomende hindernissen naar voren gekomen die op meer plekken leiden tot vertraging of zelfs afzien van de realisatie van middenhuur. Op basis van de lokale ervaring zijn handvatten beschikbaar om hiermee om te gaan. Deze handvatten vormen samen de roadmap naar het bouwen, bestemmen en behouden van middenhuur.

Aangepaste wet- en regelgeving voor middenhuur

Naast de Samenwerkingstafels heeft dit kabinet verschillende maatregelen genomen die lokale partijen ondersteunen en stimuleren om woningen in het middensegment te realiseren en behouden.