U bent hier

WWS

Het puntensysteem bepaalt de maximale huurprijs van uw sociale huurwoning. Het puntensysteem geldt niet voor huurwoningen in de vrije sector. Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld, leveren de punten een maximale huurprijs op. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Het aantal punten en de maximale huurprijs van een woning kan worden uitgerekend met de huurprijscheck van de Huurcommissie die is te vinden op de website van de Huurcommissie.

Als de huurprijs van een woning hoger ligt dan de maximale huurprijs kan de huurder huurverlaging voorstellen aan de verhuurder. Als de verhuurder dit niet wil, kan de huurder de Huurcommissie om een uitspraak vragen.

Het puntensysteem geldt niet voor woningen in de vrije sector. Bij deze woningen bepalen verhuurder en huurder zelf de huurprijs. Er is dan geen maximale huurprijs. Hier kunt nagaan of een woning een vrije sector woning is. Als het huurcontract van een geliberaliseerde huurwoning korter dan 6 maanden geleden is ingegaan, dan kan de Huurcommissie nagaan of de huurprijs redelijk is. Dit heet de toets aanvangshuurprijs die is te vinden op de website van de Huurcommissie.

Maximale huurprijs voor zelfstandige woningen

Het aantal punten van een zelfstandige woning bepaalt de maximale huurprijs. Het puntensysteem geldt alleen voor sociale huurwoningen. Het geldt niet voor woningen in de vrije sector. Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang en eigen keuken en toilet. Met behulp van het puntenaantal kan de maximale huurprijs voor zelfstandige...

Maximale huurprijs voor onzelfstandige woningen

De volgende onderdelen tellen mee bij het berekenen van de punten voor uw onzelfstandige woning:

Maximale huurprijs voor woonwagen of standplaats

Het aantal punten van een woonwagen of standplaats bepaalt de maximale huurprijs. Zo krijgt een woonwagen bijvoorbeeld punten voor de afmetingen en de uitrusting. Bij een standplaats telt ook de woonomgeving mee.

Maximale huurprijs van een monumentenwoning

Het puntensysteem voor zelfstandige of onzelfstandige huurwoningen bepaalt de maximale huurprijs van uw monumentenwoning. Daarbovenop mag de verhuurder een toeslag berekenen. 

WWS en energieprestatie

De energieprestatie telt mee in het puntenaantal van een zelfstandige huurwoning. Sinds 1 januari 2015 bepaalt de Energie-Index de energiezuinigheid (energieprestatie) van een woning. 

Energieprestatievergoeding (EPV)

Gebruikt een huurwoning bijna geen energie? Dan mag de verhuurder vanaf 1 september 2016 een energieprestatievergoeding (EPV) afspreken met zijn huurder. Daarmee verdient hij de kosten terug om de woning zeer energiezuinig te maken en energie te laten opwekken.

Eisen energieprestatievergoeding

Bij een EPV geldt...