Veelgestelde vragen - WWS

Wat is het verschil tussen het energielabel en de Energie-index?

Het energielabel is een inschatting op basis van gegevens als woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Misschien heeft u uw vloer laten isoleren of zonnepanelen laten installeren. Dit kunt u aangeven als u het voorlopige energielabel omzet in een definitief energielabel.

De Energie-Index is een meer exacte bepaling van de energieprestatie dan die van het energielabel.

De Energie-Index telt bovendien mee in de maximale huurprijs bij gereguleerde huurwoningen. Ook is de Energie-Index van belang bij subsidies:

Moet een verhuurder de huurder een puntentelling geven met daarop het (nieuwe puntenaantal) en de invloed van de WOZ-waarde op deze punten?

Nee. Er geldt geen verplichting voor de verhuurder om deze berekening te verstrekken. Deze berekening kan wel helpen om nodeloze bezwaren tegen de WOZ-waarde te voorkomen, bijvoorbeeld omdat de huurprijs relatief zo laag is dat ook een lagere WOZ-waarde geen effect heeft op de huurprijs. 

Moet de gemeente de huurders een WOZ-beschikking toezenden?

De Waarderingskamer oefent toezicht uit op de uitvoering van de wet WOZ. Deze Waarderingskamer geeft aan dat de huurders een WOZ-beschikking moeten ontvangen. De Waarderingskamer geeft daarbij aan, dat eventuele bezwaartermijn voor eigenaar en gebruiker anders niet gelijk lopen terwijl  bij bijvoorbeeld een voorgenomen toewijzing van een huurdersbezwaar de gemeente ook de eigenaar moet informeren vanwege een tegengesteld belang. 

Kan een huurder bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking?

Ja, de huurder kan op de gebruikelijke manier bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op zijn WOZ-beschikking. Voor de gemeente is niet relevant wat het effect van de WOZ-waarde op de huurprijs is. Bij een eventueel bezwaar beoordeelt de gemeente uitsluitend of de WOZ-waarde een correcte inschatting is van de marktwaarde op de waardepeildatum. 

Is het energielabel ook verplicht voor monumenten?

Nee, alle officiële monumenten, zowel rijks-, provinciaal als gemeentelijk zijn uitgezonderd. Ze hebben wel een voorlopig energielabel gekregen, maar u bent als eigenaar van een monument niet verplicht een definitief label te overhandigen als u de woning verkoopt of verhuurt.

Zonder energielabel of Energie-index berekent u de huurpunten voor de energieprestatie met het bouwjaar.

Is het energielabel ook verplicht als ik een kamer in m'n huis verhuur of ga verhuren?

Nee, het energielabel geldt voor gehele woningen, en niet voor losse kamers in een woning. Dus ook niet voor studentenkamers. Voor kamers geldt een apart puntenstelsel, het energielabel of de Energie-index telt daarbij niet mee.

Ik heb geen WOZ-beschikking; hoe bereken ik de punten van de woning?

De WOZ-waarde van de meeste woningen kunt u opzoeken met www.wozwaardeloket.nl.


Als u geen WOZ-beschikking heeft ontvangen voor de woning, kunt u die opvragen bij de gemeente. De gemeente moet een zelfstandige woning in de meeste gevallen ook als een zelfstandig WOZ-object taxeren. Wellicht is de woning niet bekend bij de gemeente als afzonderlijk object, bijvoorbeeld omdat de woning indertijd is gesplitst.


Als er geen WOZ-waarde is, geldt:

  •  U kunt in elk geval de punten baseren op de laagste waarde: € 41.816 (geldt per 1 juli 2017; deze waarde wordt jaarlijks per 1 juli aangepast overeenkomstig de waardeaanpassing die gehanteerd wordt bij het eigenwoningforfait).
  • U krijgt altijd 40 punten voor de WOZ-waarde als de andere punten van de woning minimaal 110 bedragen en de woning is gebouwd in de periode 2015-2019. 

 

Hoe weet ik of investeren in energiebesparing leidt tot meer punten?

U kunt bekijken met welke maatregelen u de woning kunt verbeteren en welk effect dat heeft: welke kosten en welke energiebesparing.

Hoe kom ik aan de Energie-index van mijn woning?

Met www.zoekuwenergielabel.nl kunt u zelf opzoeken of uw woning al een Energie-index heeft.

Eigenaren van woningen, zowel verhuurders, woningcorporaties als particuliere eigenaren, kunnen een Energie-Index laten opstellen. Alleen gecertificeerde energieadviseurs kunnen een Energie-Index registreren. Via Qbis kunt u een adviseur vinden.
De energieadviseur komt langs, neemt ongeveer 150 kenmerken op van de woning en berekent het Energie-Index-getal (geen letter). 

 

Gaat de huurprijs omhoog of omlaag door het gebruik van de WOZ-waarde?

Nee. Een andere WOZ-waarde betekent niet automatisch een hogere of lagere huurprijs. Wel krijgt de woning een ander puntenaantal. Dit puntenaantal beïnvloedt de maximaal redelijke huurprijs. Een verhuurder kan dat duidelijk maken met een puntentelling.