U bent hier

Veelgestelde vragen

Waarom geldt de maximale huursomstijging ook voor woningen van corporaties met een geliberaliseerde huurovereenkomst?

Woningen met een (op de eerste datum) geliberaliseerde huurovereenkomst zijn van de berekening van de huursomstijging uitgesloten.

Moet ik de inkomensafhankelijke huurverhoging meetellen in de huursom?

Nee.

Per 1 januari 2017 geldt dat woningen waarbij een hogere, inkomensafhankelijke huurverhoging heeft plaatsgevonden niet meetellen in de berekening van de huursomstijging mits in de prestatieafspraken is opgenomen dat de extra inkomsten uit de inkomensafhankelijke huurverhoging zullen worden ingezet voor investeringen en voor zover de extra inkomsten het investeringsbedrag niet overstijgen.

Moet een verhuurder de huurder een puntentelling geven met daarop het (nieuwe puntenaantal) en de invloed van de WOZ-waarde op deze punten?

Nee. Er geldt geen verplichting voor de verhuurder om deze berekening te verstrekken. Deze berekening kan wel helpen om nodeloze bezwaren tegen de WOZ-waarde te voorkomen, bijvoorbeeld omdat de huurprijs relatief zo laag is dat ook een lagere WOZ-waarde geen effect heeft op de huurprijs. 

Moet de gemeente de huurders een WOZ-beschikking toezenden?

De Waarderingskamer oefent toezicht uit op de uitvoering van de wet WOZ. Deze Waarderingskamer geeft aan dat de huurders een WOZ-beschikking moeten ontvangen. De Waarderingskamer geeft daarbij aan, dat eventuele bezwaartermijn voor eigenaar en gebruiker anders niet gelijk lopen terwijl  bij bijvoorbeeld een voorgenomen toewijzing van een huurdersbezwaar de gemeente ook de eigenaar moet informeren vanwege een tegengesteld belang. 

Mag ik als particuliere verhuurder opvolgende tijdelijke contracten afsluiten voor dezelfde huurder?

Nee, wanneer na een contract voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar (zelfstandige woning) of 5 jaar (onzelfstandige woning) met dezelfde huurder een nieuw contract wordt afgesloten, dan wordt dit gezien als een verlenging van het contract voor onbepaalde duur.

Kan een huurder bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking?

Ja, de huurder kan op de gebruikelijke manier bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op zijn WOZ-beschikking. Voor de gemeente is niet relevant wat het effect van de WOZ-waarde op de huurprijs is. Bij een eventueel bezwaar beoordeelt de gemeente uitsluitend of de WOZ-waarde een correcte inschatting is van de marktwaarde op de waardepeildatum. 

Is het energielabel ook verplicht voor monumenten?

Nee, alle officiële monumenten, zowel rijks-, provinciaal als gemeentelijk zijn uitgezonderd. Ze hebben wel een voorlopig energielabel gekregen, maar u bent als eigenaar van een monument niet verplicht een definitief label te overhandigen als u de woning verkoopt of verhuurt.

Zonder energielabel of Energie-index berekent u de huurpunten voor de energieprestatie met het bouwjaar.

Is het energielabel ook verplicht als ik een kamer in m'n huis verhuur of ga verhuren?

Nee, het energielabel geldt voor gehele woningen, en niet voor losse kamers in een woning. Dus ook niet voor studentenkamers. Voor kamers geldt een apart puntenstelsel, het energielabel of de Energie-index telt daarbij niet mee.

Ik wil een complex aanwenden om aan jongeren te verhuren en kunnen opzeggen op grond van dringend eigen gebruik. Hoe lang kan een jongere op grond van zo`n huurovereenkomst blijven huren?

Wanneer u een woning verhuurt op grond van een jongerencontract, dan kunt u de woning op zijn vroegst tegen 5 jaar opzeggen. U dient een opzegtermijn van 6 maanden in acht te nemen.

Bij verlenging van de overeenkomst met 2 jaar kunt u de huur op zijn vroegst tegen 7 jaar opzeggen.

Ik wil een complex aanwenden om aan jongeren te verhuren en kunnen opzeggen op grond van dringend eigen gebruik. Hoe lang kan een jongere op grond van zo`n huurovereenkomst blijven huren?

Wanneer u een woning verhuurt op grond van een jongerencontract, dan kunt u de woning op zijn vroegst tegen 5 jaar opzeggen. U dient een opzegtermijn van minimaal 6 maanden in acht te nemen.

Bij verlenging van de overeenkomst met 2 jaar kunt u de huur op zijn vroegst tegen 7 jaar opzeggen.

Pagina's