U bent hier

Veelgestelde vragen

Hoe kunnen gemeenten zorgen voor meer middenhuurwoningen?

De ontwikkeling van huurwoningen in het middensegment is essentieel om te voorzien in de woonwensen van burgers. Dit is de basis voor een toekomstbestendige gemeente, waarin ruimte is voor maatwerk.

Er is in meerdere gemeenten behoefte aan middenhuurwoningen, maar vaak verschillen de redenen waarom het middenhuursegment niet van de grond komt. Daarom heeft elke gemeente een eigen aanpak om meer middenhuurwoningen te realiseren. De Samenwerkingstafel middenhuur, onder leiding van Rob van Gijzel, kan hierbij helpen.

Met de Samenwerkingstafels verkennen we waar middenhuurwoningen kunnen worden gerealiseerd, welke partijen daarvoor nodig zijn en welke knelpunten moeten worden opgelost om er samen voor te zorgen dat het aantal middenhuurwoningen op lokaal niveau wordt vergroot.

Meer informatie over de lokale Samenwerkingstafels is hier te vinden.

 

Hoe kunnen corporaties zorgen voor meer middenhuurwoningen?

Wanneer woningcorporaties activiteiten voor huishoudens met middeninkomens willen ondernemen, kan dat op twee manieren. Zij kunnen dit doen vanuit hun administratief gescheiden niet-DAEB-tak of vanuit een juridische dochter. Voor activiteiten vanuit de dochter gelden geen nadere eisen; zij  opereren volledig als marktpartij. Vanuit de niet-DAEB-tak kunnen corporaties een bijdrage leveren als de gemeente erom verzoekt en marktpartijen niet willen leveren. De gemeente moet een markttoets uitvoeren om na te gaan of marktpartijen geïnteresseerd zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

Ook moet de corporatie een minimumrendement halen. Hiermee wordt voorkomen dat de corporatie te grote financiële risico’s loopt voor activiteiten buiten de kerntaak. Deze werkwijze waarborgt ook dat corporaties voor deze marktactiviteiten in een gelijk speelveld opereren. Daarnaast kunnen corporaties met gemeenten en investeerders afspraken maken over een gemengde ontwikkeling, waarbij zowel sociale woningen als middenhuurwoningen worden aangeboden.

Hoe kom ik aan de Energie-index van mijn woning?

Met www.zoekuwenergielabel.nl kunt u zelf opzoeken of uw woning al een Energie-index heeft.

Eigenaren van woningen, zowel verhuurders, woningcorporaties als particuliere eigenaren, kunnen een Energie-Index laten opstellen. Alleen gecertificeerde energieadviseurs kunnen een Energie-Index registreren. Via Qbis kunt u een adviseur vinden.
De energieadviseur komt langs, neemt ongeveer 150 kenmerken op van de woning en berekent het Energie-Index-getal (geen letter). 

 

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor gezinnen bestaande uit 4 personen?

Ja. Met ingang van 1 januari 2017 geldt echter een uitzondering voor gezinnen met 4 of meer personen en voor gepensioneerden.

Gaat de huurprijs omhoog of omlaag door het gebruik van de WOZ-waarde?

Nee. Een andere WOZ-waarde betekent niet automatisch een hogere of lagere huurprijs. Wel krijgt de woning een ander puntenaantal. Dit puntenaantal beïnvloedt de maximaal redelijke huurprijs. Een verhuurder kan dat duidelijk maken met een puntentelling.

Pagina's